NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Zaopatrzenie Horeca
Biznes

Zaopatrzenie Horeca – na czym polega?

Horeca jest to określenie, którego używa się w odniesieniu do sektorów hotelarskich i gastronomicznych. Dotyczy wszystkiego, co wchodzi w zakres usług związanych z tymi branżami. Będą to produkty, usługi, magazyny, hale produkcyjne, punkty logistyczne oraz hotele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie, a także catering.

Normy i standardy obowiązujące w Horeca

Obowiązujące standardy, a także kwestia bezpieczeństwa i higieny są bardzo ważne w branżach takich jak gastronomia i hotelarstwo. Pilnowanie przestrzegania wszystkich norm należy do pracodawcy. To on musi regularnie kontrolować, czy wszystko funkcjonuje jak należy, a w razie konieczności zlecać naprawę usterek oraz korygować wszelkie nieprawidłowości.
Pracodawca musi przede wszystkim zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz dopilnować regularnych kontroli stanu technicznego budynku, a także całej instalacji i sprzętu. Rola pracownika natomiast jest dbanie o sprzęt i o porządek na stanowisku.
Jeśli chodzi o branżę gastronomiczną i hotelarską, każdy pracownik powinien pokazać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy oraz mieć aktualną książeczkę z badaniami sanitarno- epidemiologicznymi.

Zaopatrzenie Horeca – jakie są najważniejsze zasady?

Jeśli chodzi o zaopatrzenie Horeca to pracodawca musi zapewnić przede wszystkim apteczkę i gaśnice w zakładzie pracy. Musi także dostarczyć pracownikom różne środki ochrony osobistej. Będą to kombinezony i fartuchy, które przydatne są wszędzie tam, gdzie jest bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi lub z jedzeniem. Można wybrać odzież jednorazową lub specjalne, wytrzymałe ubrania wielorazowe.
Ważna jest również ochrona głowy. Zaopatrzyć się należy w czepki, czapki, kominiarki, maseczki. Sprawdzą się one wszędzie tam, gdzie ma się kontakt bezpośrednio z jedzeniem. Bardzo ważna jest ochrona rąk. Rodzaj tej ochrony zależeć będzie od obowiązków pracownika. Będą to przeważnie rękawice, wykonane z różnych materiałów, od metalowych, aż po lateksowe.
Zaopatrzenie Horeca powinno dotyczyć także ochrony nóg. Jest to ważne wszędzie tam, gdzie praca jest przeważnie stojąca, a także w chłodniach, kuchni, magazynach. Obuwie ochronne może być przeróżne, od kaloszy po trampki.

O czym jeszcze należy pamiętać przy zaopatrzeniu Horeca?

Należy pamiętać jeszcze o dozownikach. Jest to ważne wszędzie tam, gdzie trzeba zachować higienę, zwłaszcza przy dystrybucji artykułów jednorazowych. Ważne są również noże i artykuły foliowe, takie jak worki, ostrzałki.