NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Studia stacjonarne czy zaoczne
Lifestyle

Studia stacjonarne czy zaoczne – który wariant nauczania warto wybrać?

Nauka to proces, który – niezależnie od poziomu kształcenia – powinien być realizowany rzetelnie i profesjonalnie. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko, w tym również wiedza, musi być podawane w tzw. strawnej formie. Czy jednak zawsze jest to dobre rozwiązanie? Z problemem tym spróbujemy się zmierzyć na przykładzie studiów stacjonarnych i zaocznych.

Inwestycja w ucznia – cecha dobrych studiów

Studenci to kwiat przyszłego społeczeństwa. Ich wiedza będzie kluczowa niezależnie od tego, czy w trakcie nauki podjęli się studiów humanistycznych, czy też ścisłych. Nic więc dziwnego, że wielu wykładowców wskazuje, iż najlepszym rozwiązaniem problemu z nauczaniem jest szeroko rozumiana inwestycja w studenta. Nie chodzi tu oczywiście o środki finansowe, choć – co trzeba podkreślić – uczelnie przewidują różne formy dofinansowania dla wyróżniających się studentów.

Inwestycją, o której mowa, jest… czas. Nieprzypadkowo program rozbija się na dziesiątki, a nawet setki godzin, aby uczniowie zrozumieli jego treść i byli w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu zawodowym. Dlatego studia stacjonarne na uniwersytecie Ignatianum – https://ignatianum.edu.pl/ –  mają pod tym względem znaczną przewagę nad zajęciami realizowanymi zaocznie, czyli w trybie wieczorowym lub weekendowym.

Realia akademickie – znak naszych czasów?

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w ostatnich latach miało miejsce swoiste upowszechnienie studiów. Dawniej nauczanie wyższe było dostępne wyłącznie dla osób, które dysponowały odpowiednim zapleczem ekonomicznym. Dziś coraz więcej młodych ludzi spoza tego kręgu chce zdobyć wymarzone wykształcenie, które – nie ukrywajmy – nadal jest bramą do lepszej pracy i wyższego poziomu życia. Czy uczelnie mają prawo odbierać młodym ludziom, którzy nie mają odpowiednich środków, prawa do studiowania? Nie! Dlatego wiele podmiotów (i to całkiem słusznie) prowadzi studia zaoczne na wybranych kierunkach.

Co zatem ma wybrać student, który stoi przed wyborem określonej drogi nauczania? Warto kierować się tu wewnętrzną mądrością. Jeśli mamy takie możliwości, podejmujmy się studiów na kierunkach dziennych. Dzięki temu mamy pewność, że lepiej zapoznamy się z danym materiałem. A jeśli nie mamy wyboru i jedyne co nam pozostaje, to równoległa praca, to koniecznie postawmy na studia w wariancie zaocznym.

Na koniec warto podkreślić, że o tym, z jakim zasobem wiedzy i umiejętności wchodzimy na rynek, decydujemy również my sami. Wszak przede wszystkim nasze pasje i zainteresowania powinny być odbiciem wybranych kierunków studiów.

Materiał zewnętrzny