NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

optymalizacja vat
Biznes i Finanse

Jak optymalizować VAT w Polsce i nie tylko?

Dzięki temu że w Polsce panują różne stawki podatku VAT, to możliwa jest jego optymalizacja na wiele sposobów. Jednak czy taki zabieg jest opłacalny i legalny? A może istnieją jeszcze inne możliwości jakimi jesteśmy w stanie się posłużyć?

Łączenie usług

Jak zostało już wyżej wspomniane w Polsce istnieją różne stawki VAT a to umożliwia połączenie dwóch lub więcej usług w jedną i zapłacenie podatku tylko za tą o najniższym „vacie”. Za przykład można podać firmy oferujące rejsy wycieczkowe, jest to usługa kompleksowa. Natomiast co w tym przypadku jest usługą główną od której należy odprowadzić podatek, czy transport morski, którego stawka VAT wynosi 8%, czy rekreacja o stawce rzędu 23%. Oczywiście według usługodawca będzie to ta mniejsza, ale fiskus i sąd mają tutaj inne zdanie. Kolejnym przykładem są hotele oferujące klientom coś więcej niż tylko nocleg. Zapewnieni posiłku, darmowe SPA lub klub fitness, wszystkie te świadczenia mają stawkę podatku wyższą niż sam nocleg. Dlatego hotele walczyły, aby zostały uznane za usługę kompleksową, niestety bezskutecznie. W tym momencie większość zadaje sobie pytanie czy łączenie usług jest możliwe, otóż jest. Zwycięsko z tej batalii, z fiskusem wyszli m. in. właściciele klubów fitness, basenów czy parków rozrywki, którzy walczyli o 8% podatek od świadczenia całej usługi. Natomiast fiskus twierdził że jedynie sam wstęp do środka może być opodatkowany tą 8% stawką a korzystanie ze sprzętu czy innych urządzeń już 23%. Niestety dla niego, przegrał, a ta sytuacja pokazuje, że istnieje szansa na zmniejszenie kosztów związanych z VAT-em poprzez łączenie usług w jedną.

Samofakturowanie

Ciekawym i przydatnym mechanizmem, który można wykorzystać do optymalizacji VAT-u jest samofakturowanie. Polega ono na wystawieniu faktury sprzedażowej przez nabywcę towaru a nie sprzedawcę. Główna korzyść wynikającą z tego procederu to posiadanie na czas wszystkich danych z faktur, co daje możliwość rozliczenia VAT-u na bieżąco. Samofakturowanie pozwala ograniczyć błędnie wystawione faktury lub po terminie, za które odpowiedzialność karną ponosi nabywca. Dodatkowo sprzedawca również skorzysta na tym procesie, ponieważ szybciej otrzyma pieniądze z faktur. Jeżeli interesuje nas samofakturowanie to musimy spełnić następujące warunki:

  • zawrzeć porozumienie między sprzedawcą a kupującym
  • sprzedający musi zaakceptować każdą fakturę od nabywcy
  • faktura wystawiona przez nabywcę musi spełnić te same warunki co zwykła, i mieć dodatkowo adnotacje o samofakturowaniu

Tak jak w każdym przypadku, samofakturowanie ma też pewne wady. Jeżeli nabywca źle lub z opóźnieniem wystawi fakturę, wtedy sprzedawca może domagać się od niego zwrotu poniesionych kosztów przez korekty w rozliczeniu VAT. Drugą sprawą jest, błędne przeprowadzenie procesu samofakturowania, może to doprowadzić do problemów z płynnością finansową lub niedostarczeniem faktury na czas, co skutkuje karą finansową.

Handel z innymi krajami UE a optymalizacja VAT-u

Jeszcze innym sposobem na optymalizacje VAT-u jest wysyłka towaru zagranicę. Dla danego kraju członkowskiego obowiązują limity sprzedaży wysyłkowej w okresie jednego roku. Jeżeli dany podmiot nie osiągnie w danym roku kwoty większej lub równej limitowi nie jest zobowiązany płacić w tym kraju podatku VAT. Drugim warunkiem jest nie przekroczenie tego limitu w roku ubiegłym. Należy pamiętać, że wartość towarów, które wyślemy minus podatek jest dopiera przyrównywana do limitu dla danego kraju. Przykładowo, limit w Wielkiej Brytanii wynosi 81, 843 Euro, w PLN wartość ta wynosi w przybliżeniu 410, 033 zł. W tym przypadku jest to kwota jaką musimy przekroczyć po odjęciu podatku, aby płacić VAT w tym kraju. Na tym polega optymalizacja, płacimy VAT w tym kraju, gdzie jest on niższy niż w Polsce. Oczywiście nie wszędzie się to opłaca, ponieważ stawka podatku jest równa lub większa. Niestety są pewne obostrzenia i nie każdy skorzysta z takiego rozwiązania, limity nie obowiązują w przypadku:

  • sprzedaży towaru, który jest montowany lub instalowany, razem z próbnym uruchomieniem lub nie, przez podmiot dokonujący dostawy
  • wyrobów akcyzowych
  • towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków
  • nowych środków transportu

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że w Polsce istnieje dość dużo sposobów na optymalizacje podatku VAT. Jest oczywiste, że nie osiągniemy w każdym z nich dużych kwot pieniężnych lecz każda zaoszczędzona złotówka, przyda się każdej firmie.