NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

szkiełkowanie aluminium
Motoryzacja

Czy szkiełkowanie faktycznie jest konieczne do renowacji elementów samochodowych?

Szkiełkowanie jest coraz częściej polecane, kiedy zachodzi potrzeba dokonania renowacji niektórych elementów samochodu albo motocykla. Metoda szkiełkowania jest niestety nieco droższa niż klasyczna metoda piaskowania. Czy szkiełkowanie faktycznie jest konieczne do tego, aby dobrze przeprowadzić renowacje naszych części oraz elementów samochodowych, czy jest to po prostu naciąganie nas na kasę?

Co to jest szkiełkowanie?

Na samym początku należy zgłębić temat tego, czym właściwie jest samo szkiełkowanie. Szkiełkowanie jest metodą bardzo podobną do piaskowania, ale w tych dwóch metodach są użyte różne drobiny powodujące ścieranie powierzchni. W przypadku piaskowania jest to drobnoziarnisty korund, natomiast w przypadku szkiełkowania, są to bardzo drobne kuleczki szklane. Sam fakt użycia innego materiału, który jest środkiem czynnym powodującym obróbkę powierzchni, daje bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o efekt.

Jakie są różnice pomiędzy tymi metodami?

Efekt piaskowania i szkiełkowania różni się przede wszystkim różnicą w chropowatości powierzchni, która przekłada się również na efekt wizualny. Chropowatość powierzchni po szkiełkowaniu jest zdecydowanie mniejsza niż po piaskowaniu. Wizualnie również widać to bardzo wyraźnie. Powierzchnia detali szkiełkowanych jest satynowa, natomiast piaskowanych matowa. Jeśli dokonamy fizycznego pomiaru chropowatości na odpowiednim przyrządzie, potwierdzą one tę teorię. Współczynnik chropowatości Ra w przypadku szkiełkowania jest dużo mniejszy niż w przypadku obróbki za pomocą piaskowania. Szkiełkowanie wygląda lepiej, jeśli chodzi o walory estetyczne, ale czy zawsze użycie tej metody jest uzasadnione?

Kiedy użycie szkiełkowania jest uzasadnione?

Wykorzystanie szkiełkowania na pewno jest uzasadnione, jeżeli obróbce powierzchni chcemy poddać materiał wykonany z aluminium lub innych bardziej miękkich od stali elementów, które dodatkowo mają zdolność autopasywacji. Zdolność do autopasywacji jest to samoczynne zabezpieczenie materiału przed korozją, poprzez wytworzenie niewrażliwej na korozję warstwy tlenku. Autopasywacji ulegają takie materiały jak cynk, miedź oraz aluminium. Z tego powodu materiały te są często stosowane bądź jako do wykonywania elementów bezpośrednio narażonych na działanie warunków atmosferycznych, bądź do ich zabezpieczania. W przypadku tych materiałów efekt wizualny ma znaczenie. W przypadku materiałów takich jak stal i tak musimy zabezpieczyć ją najczęściej warstwą specjalistycznej farby.

Czy wykonanie szkiełkowania jest drogie?

Szkiełkowanie jest w Polsce techniką stosunkowo nową, z tego powodu jest dość droga w porównaniu do piaskowania, a ceny ulegają sporym wahaniom. W Polsce nie można jak na razie nabyć kuleczek, za pomocą których dokonujemy procesu. Należy je sprowadzać z Niemiec, Francji lub innych krajów Europy Zachodniej. Podobnie jest z osobami, które szkiełkować potrafią. Nie jest ich wiele, a samodzielna nauka tej metody nie zawsze daje dobre efekty, ponieważ jest trudniejsza do opanowania niż piaskowanie.