NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Faktury online
Biznes i Finanse

Faktury online – wszystko co musisz wiedzieć

Faktury to dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji. Istnieją różne typy faktur, ale jednym z najpowszechniejszych rodzajów jest faktura VAT. Obowiązek jej wystawienia ma każdy czynny podatnik podatku VAT. Bardzo popularnym rozwiązaniem są faktury online, wystawiane przez internet. Tak zwane e-faktury można wystawić prosto i wygodnie, a co najważniejsze szybko. Równie popularne są różne rachunki online. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z informacjami, które prezentujemy poniżej. Dzięki temu będziesz wiedział wszystko o fakturach i rachunkach online. 

1. Co to jest faktura VAT?

2. Kto i dlaczego musi wystawiać fakturę?

3. Co powinno znaleźć się na fakturze? 

4. W jaki sposób wystawia się fakturę?

faktury online

Co to jest faktura VAT?

Faktura VAT to dokument, który wystawiany jest przez osoby, które są czynnymi podatnikami VAT. Celem jest potwierdzenie i udokumentowanie zaistniałej transakcji. Wystawienie faktury to obowiązek w momencie, kiedy transakcja dokonywana jest pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeśli stroną umowy jest osoba fizyczna, fakturę wystawia się tylko na specjalne życzenie. Bardzo pomocny jest program do faktur online. Pozwala wystawiać faktury online w bardzo wygodny i szybki sposób. Zawiera wzór faktury i pozwala na wystawienia różnych rodzajów faktur. Między innymi takich jak faktura pro forma, faktura zaliczkowa, faktury cykliczne, faktura wewnętrzna, faktury walutowe. Program do wystawiania faktur jest bardzo intuicyjny. Sprawia, że wystawianie faktur staje się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. 

Kto i dlaczego musi wystawiać fakturę VAT?

Obowiązek wystawiania faktur VAT ciąży na czynnych podatnikach tego podatku. Możliwość wystawiania faktur online sprawia, że ta procedura jest dużo prostsza. Specjalny program zawiera nie tylko wzory faktur, ale także różnego rodzaju formularze online. Faktury potwierdzają każdą czynność dotyczącą zdarzeń gospodarczych, tzn. każdego zakupu i sprzedaży. Dzięki wystawianiu faktur VAT zyskuje się także prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego. 

 

Co powinno znaleźć się na fakturze? 

Na fakturze powinny znaleźć się takie dane jak: data wystawienia, numer dokumentu, dane wystawcy i dane nabywcy, a także szczegóły dotyczące transakcji. Wśród nich należy podać datę usługi lub sprzedaży, nazwę przedmiotu faktury, zakres wykonania usługi lub ilość zakupionych produktów. Dodatkowo faktura musi zawierać szczegóły, które dotyczą sposobu płatności, w tym termin zapłaty i konto bankowe, jeśli jest to faktura przelewowa. Faktury VAT powinny być przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji.