NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

umowa o prace
Biznes

Wypowiedzenie umowy o pracę – gotowe wzory umów i dokumentów

Mimo iż pracować musimy, ze względu na konieczność zapewnienia sobie i rodzinie odpowiednich warunków do życia, nie jesteśmy dożywotnio pracować u danego pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę pozwoli nam na podjęcie innego zatrudnienia, z reguły na znacznie korzystniejszych warunkach. Rozwiązanie umowy o pracę następuje po złożeniu przez pracownika pisma, informującego pracodawcę o przyczynach podjęcia takiej decyzji. Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez. Zanim jednak złożymy taki dokument, warto zapoznać się z kilkoma zasadami, które znacznie ułatwią podjęcie takiej decyzji.

Wypowiedzenie umowy o pracę – jakie możliwości ma pracownik?

Wypowiedzenie umowy o pracę, może nastąpić na trzy sposoby. W pierwszym z nich po złożeniu dokumentu o rozwiązaniu umowy o pracę pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia, uzależniony od czasu jego pracy w firmie. Podczas okresu próbnego czas wypowiedzenia wynosi od 3 dni (jeśli okres próbny wynosił dwa tygodnie) do 2 tygodni (gdy okres próbny trwał dłużej niż 3 miesiące). Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi od 2 tygodni (jeśli zatrudnienie trwało nie dłużej niż pół roku) do 3 miesięcy, w przypadku pracy powyżej 3 lat. Po zachowaniu okresu wypowiedzenia pracownik może rozpocząć nową pracę. Wypowiedzenie umowy o prace może nastąpić także bez zachowania okresu wypowiedzenia pracownik – na przykład w przypadku, gdy na dalsze wykonywanie pracy nie pozwala stan zdrowia lub pracownik dopuścił się rażącego naruszenia swych obowiązków. Rozwiązanie umowy o prace może także nastąpić na mocy porozumienia stron, gdy pracownik i pracodawca dogadują się co do warunków (na przykład terminu jej zakończenia lub obowiązku świadczenia pracy prze pewien okres).

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę – jak z niego skorzystać?

Czy istnieje gotowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę i czy można z niego skorzystać? Jak najbardziej, w takim wypowiedzeniu muszą się znaleźć określone informacje, które można zamieścić korzystając z przygotowanego szablonu. Trzeba pamiętać, iż wzór wypowiedzenia umowy jest tylko szablonem, który jednak znacznie ułatwia rozmowy z pracodawcą. Co ciekawe, również rozwiązanie umowy o pracę, złożone w formie ustnej jest wiążące do pracodawcy, musi on jednak posiadać jego formę pisemną. W dokumencie takim muszą się znaleźć dane pracodawcy, dane pracownika, data i miejsce złożenia wypowiedzenia oraz jego rodzaj (za porozumieniem stron lub bez) oraz zwrot grzecznościowy i podpis pracownika, wraz z podaniem daty zawarcia umowy. Można samemu napisać wypowiedzenie umowy, korzystając z gotowego szablonu – dzięki temu mamy pewność, iż nie popełnimy błędów.

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – dlaczego warto?

Zmiana pracy na lepszą jest czymś całkowicie zrozumiałym, jednak niektórzy decydują się na porzucenie dotychczasowej pracy bez dokonania niezbędnych formalności. Porzucenie pracy wiąże się z wieloma niekorzystnymi konsekwencjami, warto więc samemu stworzyć niezbędny dokument i wręczyć go pracodawcy. Jeśli nie czujemy się na siłach samodzielnie go stworzyć, warto wykorzystać gotowe wzory umów i dokumentów, dzięki czemu cała procedura przebiegnie bez problemów, a my będziemy mieć pewność, iż dopilnowaliśmy wszelkich formalności a po wypowiedzeniu umowy nie grożą nam nieprzyjemne konsekwencje, jak w przypadku porzucenia pracy. Okres wypowiedzenia po rozwiązaniu umowy umożliwi dokończenie swoich obowiązków na stanowisku pracy i ewentualne wyszkolenie swojego następcy. Dzięki temu będziemy cieszyć się dobrą opinią u przyszłego pracodawcy, co wbrew pozorom ma niebagatelne znaczenie.

wypowiedzenie umowy o pracę wzór