NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Rozwód bez orzekania o winie
Lifestyle

Rozwód bez orzekania o winie – czy to przyspieszy sprawę rozwodową?

Najczęstszą przyczyną rozstań małżeństw jest niezgodność charakterów. Zazwyczaj istniała ona już od początku, ale mąż i żona starli się ją jakoś przezwyciężać. W sumie związek był dla nich satysfakcjonujący. Niestety przychodzi moment, w którym ta niezgodność charakterów jest zbyt duża, po prostu małżonkowie nie są już w stanie tworzyć udanego związku. Przychodzi czas, aby rozważyć rozwód. Tyle, że w zasadzie wina rozpadu małżeństwa nie leży po żadnej ze stron, a więc najlepszym i najszybszym rozwiązaniem będzie rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód – o co w tym wszystkim chodzi?

Rozwód jest jedną z głównych instytucji prawa rodzinnego, niemal tak samo starą jak instytucja małżeństwa. Przez rozwód należy rozumieć rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Jest on możliwy jedynie wtedy, gdy oboje małżonkowie żyją. Kwestia rozwodu i możliwości zakończenia małżeństwa w ten sposób nie jest wcale bezwzględnie przestrzegana we wszystkich państwach. Co do zasady istnienie rozwodu w danym porządku prawnym wiąże się z przyjęciem koncepcji dopuszczalności rozwodu lub też przeciwstawnej koncepcji nierozerwalności związku małżeńskiego.

Kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzeczenia o winie?

Możliwość rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie nie jest obwarowana żadnymi szczególnymi wymogami. Podobnie jak przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga z małżonków lub z winy jednej ze stron do rozwiązania małżeństwa przez rozwód konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych. Jest to co do zasady ustanie trzech podstawowych więzi między małżonkami: duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Oznacza to, że gdy strona przeciwna sprzeciwi się takiemu wnioskowi pozwu Sąd zobowiązany będzie w wyroku rozwodowym do orzeczenia o winie (więcej o tym możesz poczytać również tutaj: https://poradynacodzien.pl/rozwod-bez-orzekania-o-winie/).Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pisząc bez orzekania o winie należy pamiętać o zawarciu w nim wielu kwestii.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o takich elementach, jak:

  • wskazanie powoda oraz pozwanego- imiona, nazwiska, adresy oraz numery pesel,
  • określenie sądu, do którego pozew zostanie skierowany,
  • odpowiednie sformułowanie wniosków pozwu, a mianowicie określenie m. in. czy jest to pozew z orzekaniem o winie czy też bez orzekania.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Sprawa o rozwód bez orzekania o winie z reguły obejmuje jedną, bądź dwie rozprawy sądowe. Jeżeli małżonkowie zgodnie żądają orzeczenia rozwodu i nie posiadają dzieci jest duża szansa, że postępowanie sądowe zakończy się orzeczeniem rozwodu już na pierwszej rozprawie. Na tej rozprawie sąd przesłucha rozstających się małżonków celem ustalenia, czy między nimi nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Taka rozprawa zazwyczaj trwa do 30 minut. Sądy wyznaczają rozprawy sądowe w sprawie o rozwód przeciętnie co 3 miesiące. To oznacza, że sprawa o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się nawet przed upływem pół roku od złożenia pozwu.

Pamiętajmy, że najkrótszy rozwód, to taki, w którym małżonkowie dogadali się odnośnie wszystkich ważnych kwestii, wówczas rozwód ma szansę trwać krótko i zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Jeszcze krócej może trwać rozwód za porozumieniem stron, gdy nie mamy małoletnich dzieci. Wtedy musimy oboje zgodzić się na nie orzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Odpadają wtedy negocjacje, dotyczące kwestii małoletnich dzieci i ewentualne sporządzenie rodzinnego planu wychowawczego, czyli dokumentu, zawierającego uzgodnienia odnośnie do władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.

Najczęściej na pierwszą rozprawę trzeba zaczekać ok. 3 miesięcy od momentu złożenia pozwu w sądzie. Nie jest to jednak regułą wynikającą z jakiegoś przepisu prawa. Trzeba wiedzieć, że w polskich realiach rozprawa sądowa w sprawie o rozwód bez orzekania o winie nie trwa 15-20 minut. Ale bądźmy świadomi, że podczas tych kilkunastu minut, sąd zada Nam bardzo trudne, intymne, niekomfortowe dla Nas pytania.

Zgoda małżonków na rozwód bez orzekania o winie przyspiesza cały przebieg sprawy rozwodowej, zwłaszcza jeśli małżonkowie nie mają dzieci. Tylko taka zgoda obojga małżonków powoduje, iż sąd odstępuje od orzekania o winie stron.Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Powód jednak powinien być obecny na pierwszej rozprawie. W przypadku nieobecności powinien ją usprawiedliwić. W przeciwnym razie Sąd zawiesi postępowanie.Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Odnosząc się do kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów z dziećmi przy rozwodzie bez orzekania o winie należy wskazać, że sprawa jest prosta, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, jak ma wyglądać władza rodzicielska oraz ich kontakty z dziećmi. Dlatego warto wcześniej wypracować porozumienie dot. kontaktów, które – jeśli nie jest sprzeczne z dobrem dzieci – zostanie przez sąd zaakceptowane i przepisane do wyroku rozwodowego.

Sąd będzie rozstrzygał o:

  • kontaktach rodziców z dzieckiem
  • władzy rodzicielskiej
  • wysokości ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

W każdej sprawie rozwodowej należy dążyć do porozumienia w kwestii dzieci. Należy napisać plan wychowawczy. Małżonkowie mogą i powinni porozumiewać się we wszystkich sprawach związanych z obowiązkami oraz uprawnieniami wynikającymi z władzy rodzicielskie. Zaleca się, aby porozumienie obejmowało jak najwięcej szczegółów. Zazwyczaj zgodnie z porozumieniem władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom. Kontakty z dzieckiem są szerokie. Ustala się miejsce pobytu dziecka, spędzania przez nie świąt i wakacji. Jeżeli plan jest zgody z dobrem dziecka, to Sąd go uwzględni.

Rozwód bez orzekania o winie z założenia powinien trwać krótko. Zazwyczaj więc kończy się na jednej rozprawie. Warto więc, aby małżonkowie przedstawili swoje stanowiska już na etapie składania pism procesowych. Ważne jest również porozumienie w kwestii dotyczących dzieci. Konflikt w tym zakresie znacznie przedłuży proces (więcej o tym poczytasz np. w tym artykule: https://poradynacodzien.pl).

Rozwód jest jednym ze sposobów zakończenia małżeństwa dwojga osób. Jednocześnie podlega on kontroli państwa, w którym obowiązuje zasada trwałości związku małżeńskiego zawieranego na całe życie. Małżonkowie nie posiadają kompetencji do rozwiązania istniejącej między nimi więzi za pomocą jakiegokolwiek porozumienia. To państwo, a dokładniej sądy działające w imieniu państwa uzyskały jako jedyne uprawnienie do orzekania w zakresie zakończenia związków małżeńskich.

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.