NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

Grunty w Polsce w 2022 roku
Lifestyle

Grunty w Polsce w 2022 roku

W ostatnich latach ceny gruntów rolnych w Polsce co prawda rosły, ale ta dynamika osłabła w 2021 roku. Według danych GUS z początku ostatniego kwartału tego roku średnia cena 1 ha gruntu rolnego wynosi – 48 805 zł.Dotyczy to cen w obrocie prywatnym.Wzrastają natomiast ceny działek budowlanych. Inwestycje w ziemię są po prostu opłacalne.

Grunty rolne. Gdzie i jak?

Dosyć istotne są różnice cen za 1 ha ziemi rolnej pomiędzy regionami. I raczej nie wchodzi tu w grę podział na Polskę „A” i Polskę „B”, ponieważ w podlaskim cena za wcale nie jest niska – tu 1 ha ziemi dobrej sięga ponad 80 000 zł. Najniższe ceny za ten rodzaj ziemi są w lubuskim (35 000 zł), podkarpackim (40 908 zł) i świętokrzyskim (43 903 zł). Najwyższe są, jak zwykle, w wielkopolskim (87 581 zł).

Również w wielkopolskim najwyższe są ceny ziem słabych (48 622 zł), najniższe w świętokrzyskim (20 000 zł).

Wzrost odnotowały łąki, klasyfikowane jako słabe. Za jeden ha średnio płaci się – nieco ponad 25 tys. złotych.

Działki inwestycyjne w 2022 roku

Cenom działek pod działalność gospodarczą w Polsce towarzyszy pewien istotny paradoks – mimo tego, że są wyższe niż w Europie Zachodniej to w latach 2020 – 2022 popyt na nie rósł. Jakie są tego przyczyny? Między innymi dosyć stabilny rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach oraz to, że gminy dysponują coraz mniejszą ilością gruntów pod działalność inwestycyjną. Mimo to w związku z restrykcjami związanymi z COVID zmalała u nas aktywność deweloperów. Wiąże się to również ze zmianą polityki części banków, które wymagają 50 proc. zabezpieczenia. Wydłużyły się też niejednokrotnie procedury decyzyjne.

Ceny za 1 m kw.działki inwestycyjnej są zdecydowanie najwyższe w Warszawie i Krakowie – od 400 do 650 złotych.Poza największymi ośrodkami miejskimi – od 100 do 200 złotych za 1 m kw.

Działki budowlane w 2022 roku

Również nie zmalał popyt na działki budowlane w 2021 roku, mimo COVID. Nawet mimo tego, że wzrosły ceny za 1 m kw. Najwyższy skok cen odnotowano w miastach wojewódzkich (do ponad 3 proc. kwartalnie).

Aktualnie najwyższe ceny z 1 m kw.działki budowlanej są w Warszawie (prawie 780 zł) i niewiele niższe są w Gdańsku. W zestawieniu wojewódzkim najwyższe ceny za działkę budowlaną są w mazowieckim, choć najwyższy skok cen odnotowano w wielkopolskim. Najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia dalszym wzrostem cen działek budowlanych ze względu na niemalejący popyt.

I na koniec. Bez względu na to, jaką działkę kupujemy należy pamiętać o tym, że działki budowlane lub inwestycyjne podlegają opodatkowaniu, chyba że np. gmina zgodzi się na zmniejszenie lub zwolnienie z takiego podatku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.