NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

transport zwłok z zagranicy do Polski
Lifestyle

Co jest potrzebne, żeby zorganizować transport zwłok z zagranicy do Polski?

Ze sprowadzeniem zwłok zmarłej osoby z zagranicy do Polski związane są specjalne formalności. W jaki sposób zorganizować transport?

Kiedy transportuje się zwłoki z zagranicy do Polski?

Dzisiaj, gdy wielu Polaków mieszka poza granicami kraju, coraz częściej organizowany jest transport zwłok w przypadku ich śmierci i chęci bycia pochowanym właśnie w Polsce.

Również konieczność transportu zwłok pojawia się wtedy, gdy do śmierci doszło podczas zagranicznego wyjazdu, na przykład wakacyjnego czy też podczas pracy za granicą.

Żeby doszło do pochówku osoby zmarłej za granicą w Polsce, konieczny jest transport zwłok prowadzony z dochowaniem odpowiednich procedur.

Jakimi środkami transportu mogą być przewożone zwłoki?

Zmarła osoba może być transportowana do kraju różnymi środkami transportu.  W tym celu stosuje się głównie transport samochodowy za pomocą karawanów, ale również istnieje możliwość transportu samolotami, koleją oraz statkami.

Środek transportu przeznaczony do przewozu osób zmarłych musi być odpowiednio do tego przystosowany, między innymi właściwie oznakowany, wyposażony w odizolowaną kabinę na zwłoki lub szczątki ludzkie, środki dezynfekcyjne, sprzęt czyszczący, rękawice ochronne jednorazowe. Po przewozie zwłok należy też dokładnie zdezynfekować pojazd, który był do tego celu używany.

Jakie formalności dotyczą sprowadzenia zwłok do Polski?

Żeby sprowadzić zwłoki do Polski, konieczne jest uzyskanie:

– Pozwolenia od starosty właściwego ze względu na lokalizację, w której ma być pochowany zmarły – wydawane jest w porozumieniu z inspektorem sanitarnym.

– Zaświadczenia od polskiego konsula, że zwłoki mogą być sprowadzone do Polski.

Czy sprowadzenie zwłok z zagranicy zawsze jest możliwe?

W zdecydowanej większości przypadków sprowadzenie zwłok z zagranicy jest możliwe. Ograniczenia w tym przypadku dotyczą przede wszystkim zgonu na skutek wybranych chorób zakaźnych. Wówczas pozwolenie można uzyskać dopiero po 2 latach od momentu zgonu.

Transport zwłok z zagranicy – jakie usługi oferują domy pogrzebowe?

Bliscy osoby zmarłej, która chciała być pochowana w Polsce, nie muszą zajmować się sprawami dotyczącymi transportu jej ciała we własnym zakresie.

Kompleksowe usługi jak transport zwłok z zagranicy do Polski, ale również z Polski do innych krajów zapewnia wiele domów pogrzebowych oraz innych firm, które zajmują się profesjonalnie przewozem zmarłych. Oferują one klientom kompleksowe wsparcie, które dotyczy w szczególności formalności dotyczących transportu, przewozu zmarłego, a także organizacji pochówku.

Żeby więc sprowadzić do Polski zwłoki zmarłego, warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która zadba o wszystkie kwestie związane z transportem i formalnościami.

Znacząca liczba zapytań dotyczących usługi transportu zmarłych, obejmuje Anglię oraz Wielką Brytanię. Związane jest to nadal z dużą popularnością tych krajów, jako miejsca pracy Polaków oraz jako chętnie odwiedzaną destynacją turystyczną. Usługi transportu zwłok z Anglii realizuje od wielu lat firma Drejka (więcej informacji na stronie https://transport-zwlok-z-anglii.co.uk/  ) Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz specjalistycznym pojazdom przewozy zmarłych odbywają się zgodnie z obowiązującymi procedurami, a zarazem niezwykle sprawnie.