NL embassy

Ambasada Ciekawych Informacji

pit 37?
Biznes i Finanse

Jak i kiedy rozliczyć pit 37?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT 37 w urzędzie skarbowym spoczywa na większości z nas. Tegoroczne zmiany podatkowe wprowadziły jednak trochę zamieszania, w związku z czym postanowiliśmy zebrać najbardziej aktualne informacje. Mamy nadzieję, że dzięki temu wielu ludziom będzie łatwiej rozliczyć się ze skarbówką.

pit

Kogo dotyczy rozliczenie PIT-37

Formularz PIT 37 wypełniają wszyscy ci, którzy chcą rozliczyć podatek dochodowy z tytułu stosunku pracy – również spółdzielczego stosunku pracy – lub też z tytułu umowy cywilnoprawnej, jaką jest na przykład umowa zlecenie. Poza tym tę deklarację PIT składają także emeryci i renciści, beneficjenci świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wszelkiego rodzaju stypendyści, posiadacze autorskich praw majątkowych, jak i osoby korzystające ze świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy chociażby umów aktywizacyjnych. To są rozliczenia podlegające opodatkowaniu według skali 12% i 32%. Warto tutaj nadmienić, że stawka 12%, choć weszła w życie z początkiem lipca, obowiązuje wstecz. Oznacza to, że cały rok podatkowy 2022 został objęty takim oprocentowaniem.

Bardzo ważne jest to, aby podatnicy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej. W innym wypadku składanie deklaracji PIT 37 ich nie dotyczy bez względu na stopień wysokości osiągniętego dochodu. Również trzeba koniecznie pamiętać o tym, że z rozliczenia PIT online nie mogą skorzystać osoby niepełnoletnie chcące złożyć deklarację za pośrednictwem płatnika dorosłego.

Ulgi podatkowe 2023

Polski Ład sporo pozmieniał w kwestiach dotyczących ulg podatkowych. Dlatego warto już dziś sprawdzić dokładnie, co będzie można odliczyć, wypełniając PIT 37 online w najbliższym sezonie rozliczeniowym. Jedne ulgi mają za zadanie pomniejszyć dochód, inne należny podatek. Do tych pierwszych w roku 2023 będzie można zaliczyć darowizny oraz ulgę rehabilitacyjną. Ważna jest także ulga termodernizacyjna, która dotyczy kosztów poniesionych w wyniku modernizacji energetycznej. Oczywiście program PIT będzie mógł ująć tę ulgę w formularzu 37 tylko, jeśli własność modernizowanego obiektu nie wynika z tytułu działalności gospodarczej.

Z innych ulg do dyspozycji płatnika pozostaje ta na internet, odliczenie wpłat na IKZE, składki ZUS, czy ulga odsetkowa. Ale uwaga! Jeśli chodzi o ulgę dla klasy średniej, deklaracja e-PIT może obejmować wyłącznie pierwsze półrocze 2022 (do 30 czerwca), ponieważ z początkiem lipca weszły w życie zmiany regulujące tę właśnie ulgę podatkową.

Jeśli chodzi natomiast o zmniejszenie kwoty podatku (powyższe dotyczyło pomniejszenia dochodu), w najbliższym zeznaniu podatkowym będzie można uwzględnić ulgę abolicyjną i aktywizacyjną oraz – co dla większości z nas jest bardzo istotne – ulgę prorodzinną. Oczywiście dotyczy ona osób fizycznych wychowujących dzieci. Jest też możliwe, aby fiskus zwrócił ulgę, jeśli podatnik nie mógł z niej skorzystać z powodu niewystarczających zarobków.

Ogólnie się przyjmuje, że ulga prorodzinna dotyczy dzieci nieletnich, jednak to nieprawda. Opiekunowie prawni mogą skorzystać z tego odliczenia, jeśli ich podopieczny kontynuuje naukę w Polsce, jak i każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Są jednak pewne limity. Dziecko nie może być starsze niż 25 lat. Oboje rodziców natomiast w całym roku podatkowym nie mogą mieć dochodów wyższych (łącznie) niż 112 000 złotych, podczas gdy rodzic samotnie wychowujący nie może zarabiać więcej niż 56 000 zł.

Termin złożenia deklaracji PIT w 2023

Od przyszłego roku wszystkie osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu będą mogły złożyć PIT online do końca kwietnia. W roku 2023, jako że ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, termin składania formularzy podatkowych zostaje automatycznie wydłużony do drugiego maja. To jest termin nieprzekraczalny i ostateczny. Nie należy się spodziewać, że pojawią się poprawki Polskiego Ładu, które zmienią tę datę.

Gdzie znaleźć formularze PIT 37?

Interaktywne formularze do celów podatkowych są powszechnie dostępne w internecie. Rozliczając PIT 37 online, warto skorzystać ze stosownego programu, który zawiera wszystkie możliwe formularze i pozwala intuicyjnie wypełnić dokumenty, by je później wysłać do właściwego urzędu skarbowego. Instalacja programu podatkowego jest wygodna również z tego względu, że pozwala na archiwizację danych. Dzięki temu w przyszłości można jeszcze szybciej rozliczyć podatki. Rzecz w tym, że oprogramowanie zapamiętuje najważniejsze informacje i samodzielnie uzupełnia niektóre pola. Na chwilę obecną to najszybszy sposób składania deklaracji, który do tego jest 100% bezpieczny.

Jak rozliczyć PIT online?

Po zalogowaniu do systemu każdy podatnik otrzyma instrukcje. Za ich pomocą należy wypełnić wskazane pola krok po kroku, co w większości przypadków zajmuje tylko kilka minut. Na koniec trzeba sprawdzić informacje i wysłać PIT 37 do fiskusa. Wówczas należy już tylko oczekiwać na urzędowe poświadczenie odbioru, które przychodzi na wskazany adres e-mail. To dowód, że formularz znalazł się w bazie danych urzędu skarbowego.

Materiał zewnętrzny